Přidaná nová nebo updatovaná vozidla do Trainsetu BP

Všechna vozidla mají standartní nastavení spřáhel na 30 cm Vozy s vyladěným chováním poznáte dle zobrazení v Conbuilderu a AE, za správou je slovo "vuz"

Zařazeno, updatováno 20.6.2006    Trainsetu BP přizpůsobil Zbyněk Šemora

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_749.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/updatetrainset156.rar

cd 749, nastavení spřáhel na 30cm a směrování na dokonalejší kabinu

updatetrainset156 - přizpůsobení všech kabin pro MSTS BIN

Zařazeno, updatováno 9.6.2006    Trainsetu BP přizpůsobil Zbyněk Šemora

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_122.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_123.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_130.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zsr_Salon.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/db_Bvmz.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/db_Avmz.rar

archivy, které byly doplněny nebo zařazeny jako nové
Zařazeno, updatováno 1.3.2006    Trainsetu BP přizpůsobil Zbyněk Šemora

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/mav_Ae.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/mav_Ap.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/mav_Amz.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/mav_ARp.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/mav_Be.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/mav_WRr.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/mav_WRrmz.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/okd_181.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/okd_770.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_182.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/uz_WLABm.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/uz_WLABmee62.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/csd_Bai.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_183.rar

- přehození z mav_Pack do samostatné složky, mav_Pack bude brzy zrušen
- přehození z mav_Pack do samostatné složky, mav_Pack bude brzy zrušen
- přehození z mav_Pack do samostatné složky, mav_Pack bude brzy zrušen
- přehození z mav_Pack do samostatné složky, mav_Pack bude brzy zrušen
- přehození z mav_Pack do samostatné složky, mav_Pack bude brzy zrušen
- přehození z mav_Pack do samostatné složky, mav_Pack bude brzy zrušen
- přehození z mav_Pack do samostatné složky, mav_Pack bude brzy zrušen
- starý model převeden do své složky, opraveno nastavení spřáhel
- doplněný model
- úprava Johnzova modelu pro BP
- doplněný model
- doplněný model
- vyřazen cd_Bai, jednalo se o csd_Bai, upravena verze z Ppoollllových stránek
- do složky doplněn Johnzův model
Zařazeno, updatováno 22.2.2006    Trainsetu BP přizpůsobil Zbyněk Šemora

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Apee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Beel.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bmee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Beer.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bp.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Habbillns.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_Beer.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_bymee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_BDs.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_Bmee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_Bymee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_Wrrm.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_Wrrm2.rar

-další vyladěné vozy, zssk jsou upraveny dle adekvátních vozů ČD.
Zařazeno, updatováno 13.2.2006    Trainsetu BP přizpůsobil Zbyněk Šemora

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_242.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zscs_363140.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_362015.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_363137.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_754.rar

-nastavení spřáhel a směrování na novou kabinu včetně noční od Ondro754

-Skin od Johnze

-Skin od Johnze

-Skin od JohnzeSkin

-Skiny od Duuso 754055, Robo 754010

Zařazeno, updatováno 12.2.2006    Trainsetu BP přizpůsobil Zbyněk Šemora

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Zaes.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Habbillns.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/Consists.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/oprava.rar

-složku cd_Zaes smažte a nahraďte novou (verze Ppoollll s úpravou směrování zvuků do common.snd)

-cd_Habbillns opraveno chování v kompatibilitě s ostatními nákladními vozy

-Consists.rar - přizpůsobení všech consists pro vozy cd_Zaes a náhrada všech variant cd_Raj za nové značení cd_Uacs.

-oprava.rar - přizpůsobení lose consists v aktivitě KMC a EC 72 (náhrada cd_Raj a cd_Zaes). Nakopírujte a dejte přepsat v Activities

Po té můžete složky cd_Raj, cd_Raj-Lafarge a cd_Raj-Lhoist smazat

Zařazeno, updatováno 25.1.2006    Trainsetu BP přizpůsobil Zbyněk Šemora a Michal Tuček

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/common.cab/cab230.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/common.cab/cab240.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_230.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_240.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Eas-u.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Habbillns.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Nsk.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Res.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/csd_m240.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/mav_Amz.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/mav_Pack.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_240.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_Eas.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_372009.exe

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/db_180009.exe

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_452017-18.exe

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_451031-32.exe

- kabiny pro 230 a 240 - nová úprava od Martense, jsou nutné pro upravené řady 230 a 240. Den/noc se mění batovým souborem

- cd_230,240, zssk_240 - úprava engu od Ppoolllla, nastavení na 30cm úprava Šemora. EDB funkční u typů, které jsou jí vybaveny

- M240, úprava spřáhel na 30cm

- cd Habbillns úprava spřáhel na 30cm

- cd_372 a db_180 nové modely od J Skůry

- cd451, 452 nové modely od Mirana

- nákladní vozy a vozy MAV, úprava od MIchala Ppoollllových vyladěných vozů pro kompatibilitu s BP

Zařazeno, updatováno 14.1.2006 Vozy jsou s vyladěným chováním  Ppoollll-Bob ( http://www.train-sim.cz )    Trainsetu BP přizpůsobil Zbyněk Šemora

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Ds.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Postmw.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Rils.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Uacs.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/csd_BDlm.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/csd_Blm.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/csd_M131.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/mav_Shimms.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_Aeer.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_Bc.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_BDshmee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_Beer.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_Bte.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_Res.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/zssk_Zaes.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/mav_Bmz.rar

- csd_M131 plus Blm a Bdlm - opraveno nastavení spřáhel pro 30 cm
- cd_Ds - doplněn
- cd_Postmw - upraven
- cd_Rils - upraven a doplněn, názvy souborů jsou z technických důvodů proti verzi Ppoollll kráceny
- cd_Uacs - upraven a doplněn o vůz Vápenky Vitošov (původně v cd_Raj), názvy souborů jsou z technických důvodů proti verzi Ppoollll kráceny
obsahuje vozy původních složek cd_Raj, které budou v nejbližší době vyřazeny
- mav_Shimms - doplněn, názvy souborů jsou z technických důvodů proti verzi Ppoollll kráceny
- zssk_Aeer - upraven
- zssk_Bc - doplněn
- zssk_BDshmee - upraven
- zssk_Beer - upraven
- zssk_Bte - doplněn
- zssk_Res - upraven a doplněn, názvy souborů jsou z technických důvodů proti verzi Ppoollll kráceny
- zssk_Zaes - upraven a doplněn, názvy souborů jsou z technických důvodů proti verzi Ppoollll kráceny

U dříve použitých variant vozů je zachováno původní značení, aby byla zachována kompatibilita

Krácení značení verze Ppoollll je v systému: varianta vozu- maximálně 3 číslice nebo 3 začáteční písmena, koncový parametr, maximálně dva znaky.

Zařazeno, updatováno 10.1.2006 Vozy jsou s vyladěným chováním  Ppoollll-Bob ( http://www.train-sim.cz )    Trainsetu BP přizpůsobil Michal Tuček

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_servis.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Wlabm.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_WLABmee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Wrmz.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_WRmee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_WRRm.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/bdz_WLABme.rar

cdservis - updatován servis 4, poslední verze od Romana

bdz_WLABme - upraveno, ekvivalent k Wlabm od Ppoolllla
cd_Wlabm - neupravováno, Ppoollll nemá , ale na textuře je UZ ne ČD!!!!!
cd_Wlabmee - doplněno
cd_WRmz - jiný model, vyměněno za kvalitnější Ppoollllův (původní adresář smazat)
cd_WRRm - upraveno, ekvivalent k WRm od Ppoolllla
cd_WRmee - doplněno

Zařazeno, updatováno 4.1.2006

 

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_A.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Aeel.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Ampz.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Apee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Aee145.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_AB.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bmo.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bmto.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bg.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_B.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bc.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_BDbmsee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bds.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bdt279.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Beel.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Beer.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bix.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bmee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bmz.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bp.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bpee.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Btn-042.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Btn-053.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_Bte.rar

ftp://msts.tyk0kso.sk/bpvlaky/cd_bymee.rar

 

A - upraven
cd_Aint - přidáno
AB - upraven
cd_ABint - přidáno
cd_AB-1993 - přidáno
cd_AB-1993int - přidáno
Aeel - upraven (u Ppoollla jako Aee)
cd_Aee145 - upraven
Ampz + int - komplet vyměněný model
Apee - upraveno, zkomprimován původní apee.s (měl 3MB!)
cd_ApeeInt - přidáno
cd_B - upraveno, vyměněn interier za Ppoollllův - má méně polygonů a je podstatně hezčí.
Používá jiné textury, takže ty původní Bint1 a Bint2 se můžou smazat.
Přidán interier i do zelené varianty
cd_Bc - upraveno, upgradováno, doplněno.
cd_BDbmsee - upraveno, upgradováno.
cd_Bdmtee - upraveno, doplněn interier
cd_BDs - upraveno, další varianty nedoplňovány
cd_Bdt279 - upraveno , další varianty nedoplňovány
cd_Bee - upgradováno, další varianty nedoplňovány
cd_Beel - upraveno
cd_Beer - upraveno
cd_Bg - upgradováno
cd_Bix - upraveno + rozšířeno i na druhou variantu (skin)
cd_Bmee - upraveno a doplněn interier
cd_Bmo - doplněno
cd_Bmto - doplněno
cd_Bmz - vyměněno - dieselové verze jsou jen kopie wag souborů pro nediesel, model je identický
cd_Bp - upraveno
cd_Bpee - upraveno
cd_Bte - doplněno
cd_Btn-053 - upraveno , další varianty a interiery nedoplňovány
cd_Btn-042 - upraveno , interier nedoplňován 


 

 semora@semora.cz - tel: 519 411 559 -  mob: 602 595 837 ( pouze v provozní dobu )