Aktualizace trati Bratislava - Praha

zpět

Technická podpora v podobě aktualizací zdarma je zajištěna rok zpět. Starší aktualizace budou postupně odstraňovány, proto si trať pravidelně aktualizujte a zálohujte. O staré aktualizace mi nepište, nearchivuji je. Každý si zálohuje na vlastní zodpovědnost. Taková jsou pravidla pro aktualizace zdarma.


Pokud aktualizace už jen zdarma stahujete a jste spokojení s novými traťovými úseky a přejete si, aby se stavěly další nové tratě, tak tyto práce můžete sponzorovat jakoukoli částkou na účet: 0695227083/0800 nebo ze zahraničí IBAN: CZ87 3030 0000 0019 1207 6010 BIC: AIRACZPP. Za každou platbu předem děkuji. (příjmy z tohoto účtu dávám do podnikatelské daňové evidence )

Instalujte vždy aktualizace nejblíže vyšší od data a verze na Vašem mediu. Žádnou aktualizaci nelze vynechat a je nutné instalovat ve správném pořadí. Čtěte doprovodné pokyny. Po aktualizaci trati je vždy nutné aktualizovat aktivity, kvůli pozměněných trasám, které se poškodí při rekonstrukcích stanic. Výhodné je použít balík aktivit, který nejprve vyčistí adresáře, proto si nejprve jiné aktivity, které nebyly součástí balíčku zálohujte. Aktualizace vozidel z technických důvodů jsou už jen na nových flash discích. Aktivity jsou zatím funkční jenom v MSTS

Od aktualizace BP94.20 se v nových úsecích trati používají na povrh terénu fototextury. Vzhledem k jejich velikosti jsou komprimované na 1024x1024. Kdo má zájem a dostatečně výkonný počítač si může stáhnout tyto textury v plném rozlišení 4096x4096. Archivy rozbalte v 7-zip a soubory ace nakopírujte do složky Breclav - Praha/Terrtex a přepsat vše. Doporučuji původní soubory zálohovat. Nové textury budou do této složky doplňovány.

Terrtex 4096x4096


19.09. 2022 BP 95.80  Další dokončovací práce. Dokončené úseky: Havlíčkův Brod - Jihlava, Okříšky - Znojmo, Brno -Střelice - Hrušovany nad J. Zbytek trati 240 částečně dokončený. Opravy dalších nalezených i nahlášených chyb. Nové modely pro trať Čejč- Źdánice Stáčírna nafty a nádraží v Uhřicích, některé čekárny na zastávkách od Deteria a celkové vylepšení trati vzhledem k fototexturám terénu. Opět nalezené troleje, kde nemají být, díky všímavým uživatelům a také opravy návěstidel ze Zábřehu směrem na Hanušovice.

Na tratích 241 a 244 doplněny námezníky, osvětlovací lampy a přestavníky výměn. Moravské Budějovice a něco u Jihlavy. Oprava jihlavského zhlaví stanice Dobronín. Byly tam obráceně výměny.

Tato aktualizace navazuje na BP 95.2 z 21.03.2022

Aktualizace BP9580

21.03. 2022 BP 95.20  Další fáze dokončení tratí 240,241,244 a to vegetace kolem trati a okolní krajině. Zástavba obcí a měst bude dokončena v další aktualizaci. Včetně dalších detailních dodělávek bude dokončeno po letních prázdninách před vánocemi. Ale i tak ve srovnání s minulou aktualizací uvidíte úplně nový pohled na tyto tratě.

Tato aktualizace navazuje na BP 95.1 z 01.03.2022

Aktualizace BP9520

01.03. 2022 BP 95.10  Pokračování s výstavbou tratí 240,241 a 244. Kompletní zprovoznění, vytvarování terénu kolem tratí, opraveny výškové rozdíly, silnice. Zástavba zatím zkušebně. Dokončení, vzhledem k rozlehlosti, bude koncem tohoto roku. Doplnění fototextur terénu i na tratě Břeclav - Znojmo a Čejč - Ždánice. Tedy všude, kde jsou koleje položené podle GPS souřadnic. Textury terénu jsou kvůli manipulaci zmenšené na 1024x1024. Kdo chce plné rozlišení, tak si stáhněte zde Terrtex 4096x4096  ( Asi 15 giga ) a nakopírujte do složky Terrtex v adresáři trati.

Tato aktualizace navazuje na BP 95.0 z 03.01.2022

Aktualizace BP9510

03.01. 2022 BP 95.00  Přepracování všech kolejí projektu, aby se nezobrazovala trolej nad kolejemi, kde není zatrolejováno. Převedení všech dynamických kolejí na klasické a tím se otevřely nové možnosti. Postavené nové tratě Brno - Jihlava, Střelice - Hrušovany nad J. a Znojmo - Okříšky. Zatím jenom v hrubé stavbě jen s fototexturami na terénu. (plastická ortofotomapa)

Soubor z 28.12 je aktualizován pod stejnou verzí.Bylo nutné opravit některé závažnější drobnosti objevené po uzávěrce. Pro svou velikost je ze tří souborů. Stáhnout a kliknout na exe soubor.

Tato aktualizace navazuje na BP 94.0 z 03.03.2021

Aktualizace BP9500-1

Aktualizace BP9500-2

Aktualizace BP9500-3


24.05. 2021 BP 94.20  Aktualizace se týká převážně úseku Havlíčkův Brod - Jihlava. Provozně je téměř hotovo, krajina je zatím provizorní jako fototextura. Přepracována část stanice v Havlíčkově Brodě kolem depa. Jsou opravené databázové chyby v angličanových výhybkách v Brno Maloměřice, Praha Vršovice a okolí.

Tato aktualizace navazuje také na BP 94.0 z 03.03.2021

Technická podpora skončila

 


07.04. 2021 BP 94.10  Dokončení zahuštění lesů v celém projektu BP
Oprava databáze výhybek na odbočce do Buben za stanicí Praha Holešovice
Osazení skloníků v úseku Brno - Havlíčkův Brod - Kolín
Počáteční práce na novém úseku trati z Havlíčkova Brodu do Jihlavy

Tato aktualizace navazuje také na BP 94. z 03.03.2021

Technická podpora skončila

 


22.03. 2021 BP 94.06  Rekonstrukce úseku Bratislava - Břeclav. Doplněny náspy, skloníky, lesy,  některé budovy. Trochu upravený terén a všechny stromy by už měly mít zimní textury.

Tato aktualizace navazuje také na BP 94. z 03.03.2021

Technická podpora skončila

 


15.03. 2021 BP 94.05  Opravy nahlášených chyb v návěstidlech, drobné opravy, hustější lesy v Openrails, oprava šťěrkového lože z Poštorné do Lednice.

Tato aktualizace navazuje na BP 94. z 03.03.2021

Technická podpora skončila

 


03.03. 2021 BP 94  Přepracování traťového úseku Brno - Břeclav včetně navazujících vedlejších tratí. Modernizované Hustopeče a Židlochovice. Břeclav - Mikulov také modernizované a prodloužení trati až do Znojma včetně Hevlína a Retz. Nový už současně zrušený úsek Čejč - Ždánice a Vranovice - Pohořelice. Výměna některého kolejiva. Ve všech stanicích projektu, kde jsou tyto osazeny jsou vyměněny výhybky pro rychlost 60 a 100km/h do odbočky. Někde bylo nutné i přepracovat zhlaví. Tedy většina původních aktivit bude nefunkčních. Ve svém projektu jsem opravil jenom některé, co šly. Možná nebude zpětná kompatibilita s tratěmi stejného kolejiva.

Tato aktualizace navazuje na BP 93.20 z 31.12.2019

Technická podpora skončila

 


31.12. 2019 BP 93.20   Tato aktualizace je zařazena hlavně pro uživatele Openrails, kde jsou přizpůsobena návěstní skripta a jsou opravena označení kolejí pro nástup cestujících na všech nádražích, aby se dveře souprav otevíraly do správně strany pro nástup a výstup cestujících.

A jako bonus opět úprava vegetace a výměna nějakých starších modelů budov. Starší úseky se osazovaly dle možností své doby, kdy nebyl takový výběr jak vegetace, tak budov.

Tato aktualizace navazuje na BP 93.0 z 15.12.2018

Technická podpora skončila

24.12. 2019 BP 93.10   Ranžír v Brně Maloměřicích, dokončení traťového úseku Brno Dolní (aktuální verze) - Brno Židenice (dále postaru) - Tišnov. Mnoho nových nočních verzí modelů kolem trati a na nádražích. Dobové originály návěstidel R65 v Brně Židenicích, České Třebové i jinde.

 Úplné přepracování úseku Letovice - Česká Třebová. Celá trať postavena znovu včetně okolního terénu. V době jejího vzniku v MSTS nebyly k dispozici potřebné podklady. Blansko - Letovice bylo přestavěno v minulých letech. Vylepšení zástavby v okolí nádraží Praha - Libeň

Tato aktualizace navazuje na BP 92 z 11.12.2018

Technická podpora skončila

11.12. 2018 BP 92  Ranžír v Nymburce, úprava okolí traťových úseků Praha Vysočany - Nymburk - Kolín - Havlíčkův Brod a různé jiné dodělávky v různých místech tratí. Technická podpora skončila


 

nahoru

 semora@semora.cz - tel: 602 595 837